Hotline: 0903361965 - Email: tnrceo@gmail.com
HỢP TÁC - CHIA SẼ VÌ THÀNH CÔNG VÀ PHÁT TRIỄNĐÁP ỨNG CAO HƠN SỰ MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNGTÍCH CỰC SÁNG TẠO, TÌM KIẾM MỨC ĐỘ HOÀN HẢO TRONG TỪNG SẢN PHẨM
about us Branch systems
Branch systems

* Hi-tech rubber Factory

Address: 89 Street 128, 12th Hamlet, Tan Thanh Dong Ward, Cu Chi District, HCMC

Phone: (84-28) 22407978

* Ruthimex 1 Factory

Address: 89 Street 128, 12th Hamlet, Tan Thanh Dong Ward, Cu Chi District, HCMC

Phone: (84-28) 36018720

* Compounding Factory

Address: 18 Street 128, 12th Hamlet, Tan Thanh Dong Ward, Cu Chi District, HCMC

Phone: (84-28) 37952875

* Sport Shoes Factory

Address: 53 Lane 100 Binh Thoi Street, Ward 14, District 11

Phone: (84-28) 39472350

* Lady Fashion Shoes Factory

Address: 284/5 Luy Ban Bich Street, Hoa Thanh Ward, Tan Phu District

Phone : (84-28) 3860 6827

Fax: (84-28) 3860 6870

 Print page  Save to file  Send to friend
about us
HOT PRODUCTS