Hotline: 0903361965 - Email: tnrceo@gmail.com
HỢP TÁC - CHIA SẼ VÌ THÀNH CÔNG VÀ PHÁT TRIỄNĐÁP ỨNG CAO HƠN SỰ MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNGTÍCH CỰC SÁNG TẠO, TÌM KIẾM MỨC ĐỘ HOÀN HẢO TRONG TỪNG SẢN PHẨM
about us Branch systems
Branch systems

* Xí nghiệp Cao Su Kỹ Thuật Cao

Địa chỉ: Số 89, đường 128, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Điện thoại: 028.22407978

* Xí nghiệp Ruthimex 1

Địa chỉ: Số 89, đường 128, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Điện thoại: 028.36018720

* Xí nghiệp Sản Xuất Hỗn Hợp Cao Su

Địa chỉ: Số 18, đường 128, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Điện thoại: 028.37952875

* Xí nghiệp Giày Dép Thể Thao

Địa Chỉ: 53 hẻm 100 Bình Thới, phường 14, quận 11, Tp.HCM

Điện Thoại: 028.39472350

* Xí nghiệp Giày Nữ Thời Trang

Địa Chỉ: 284/5 Luỹ Bán Bích, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM

Điện Thoại: 028.38606827

Fax: 028.38606870

* Hi-tech rubber Factory

Address: 89 Street 128, 12th Hamlet, Tan Thanh Dong Ward, Cu Chi District, HCMC

Phone: (84-28) 22407978

* Ruthimex 1 Factory

Address: 89 Street 128, 12th Hamlet, Tan Thanh Dong Ward, Cu Chi District, HCMC

Phone: (84-28) 36018720

* Compounding Factory

Address: 18 Street 128, 12th Hamlet, Tan Thanh Dong Ward, Cu Chi District, HCMC

Phone: (84-28) 37952875

* Sport Shoes Factory

Address: 53 Lane 100 Binh Thoi Street, Ward 14, District 11

Phone: (84-28) 39472350

* Lady Fashion Shoes Factory

Address: 284/5 Luy Ban Bich Street, Hoa Thanh Ward, Tan Phu District

Phone : (84-28) 3860 6827

Fax: (84-28) 3860 6870

 Print page  Save to file  Send to friend
about us
HOT PRODUCTS