Chứng nhận
Hồ sơ năng lực > Chứng nhận

Ruthimex tự hào là nhà sản xuất sản phẩm cao su kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9002:1994 (tháng 03/1999), sau đó là ISO 9001:2000 (tháng 03/2002) và ngày 17 tháng 12 năm 2007 được cấp chứng nhận ISO/TS 16949.

Ngày 08/10/2012 được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004 và hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007.

 


Giá trị cốt lõi
chung cư 304 hồ tùng mậu
RUTHIMEX- ĐÁP ỨNG CAO HƠN SỰ MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNG   Chất lượng  sản phẩm, niềm tin từ khách hàng , mạng lưới thương mại  hướng đến toàn cầu  đã nói lên bề dà y  của Ruthimex, với  hơn nhiều năm trong lĩnh vực chuyên sản xuất gia công và cung