Công nghệ sản xuất
Hồ sơ năng lực > Công nghệ sản xuất

Với dây chuyền máy móc hiện đại để tạo ra sản phẩm, thử nghiệm, kiểm tra trước và sau khi sản xuất. Cùng với sự cải tiến không ngừng, nổ lực học tập, say mê nghiên cứu của tập thể cán bộ công nhân viên.

Chúng tôi cam kết luôn luôn đáp ứng ngày càng cao hơn sự mong đợi của khách hàng.Giá trị cốt lõi
chung cư 304 hồ tùng mậu
RUTHIMEX- ĐÁP ỨNG CAO HƠN SỰ MONG ĐỢI CỦA KHÁCH HÀNG   Chất lượng  sản phẩm, niềm tin từ khách hàng , mạng lưới thương mại  hướng đến toàn cầu  đã nói lên bề dà y  của Ruthimex, với  hơn nhiều năm trong lĩnh vực chuyên sản xuất gia công và cung