Hotline: 0903361965 - Email: pr@ruthimex.com.vn
123456
về chúng tôi Các xí nghiệp trực thuộc
Các xí nghiệp trực thuộc

1. Xí nghiệp Ruthimex 1

     -   Địa chỉ: Số 89, đường 128, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

2. Xí nghiệp Ruthimex 2

     -   Địa chỉ: Số 89, đường 128, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

3. Xí nghiệp Ruthimex 3

     -   Địa chỉ: Số 89, đường 128, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

4. Xí nghiệp Cao Su Kỹ Thuật Cao

     -   Địa chỉ: Số 89, đường 128, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

5. Xí nghiệp Sản Xuất Hỗn Hợp Cao Su

     -   Địa chỉ: Số 18, đường 129, ấp 12, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
về chúng tôi
Sản phẩm tiêu biểu